Właściwość terytorialna

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA
Komornika Sądowego
przy sądzie rejonowym dla
Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ŁUKASZ WARCHOŁ
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie


Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego czyli w tym przypadku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła.

WAŻNA UWAGA DLA WIERZYCIELI !

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 11:

W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnosciach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama. Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280 x 1024.